SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

E bine de știut! Despre ”protecția specială” a copilului
Recomandat

October 23, 2018
Scris de 

În cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș funcționează Serviciul Management de Caz pentru Copil (SMCC) care asigură, în principal, managementul de caz pentru copiii aflați cu măsură de protecție specială la rude/familii/persoane, la asistent maternal profesionist (AMP) sau în centrele de plasament din structura DGASPC Argeș, dar și coordonarea și monitorizarea activității AMP, precum și pregătirea acestora pentru a răspunde nevoilor copiilor aflați în plasament.

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, “protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora”, copilul beneficiază de o protecție specială până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Ulterior, la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, astfel: pe toată durata continuării studiilor, dacă acesta îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. Dacă a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, tânărul beneficiază, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale, acest drept pierzându-se în cazul în care se face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui. Totodată, conform legii, se asigură dreptul copilului de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor legali, revenindu-le responsabilitatea de a asigura cele mai bune condiţii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării sale, precum și obligativitatea asigurării condiţiilor necesare pentru creştere, educare, învăţătură, pregătire profesională şi a unui mediu de viaţă sănătos. Referitor la educația, activitățile recreative și obligativitatea asigurării condiţiilor necesare pentru creştere, educare, învăţătură, pregătire profesională culturale, copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalității sale.

 

CONTACT: infoargesnews@gmail.com

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree